Pledziewicz Kancelaria

Magdalena Pledziewicz

Właścicielka kancelarii, radca prawny. Skupia się na budowaniu kancelarii reprezentującej klientów w rozmowach i sporach z instytucjami finansowymi – na etapie reklamacyjnym i procesowym. Sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad całokształtem spraw zlecanych kancelarii. W latach 2019 – 2020 pełniła funkcję eksperta zewnętrznego w Biurze Rzecznika Finansowego. Zajmuje się popularyzacją prawa m.in. regularnie publikując na łamach portalu Wprost. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 1079. Ukończyła również historię na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Paweł Ziętek

Radca prawny. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych na tle umów kredytu waloryzowanych walutą obcą, w tym reprezentacją klientów na sali rozpraw. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 1343.

Kornelia Czyżniewska

Adwokat. Prowadzi niezależną kancelarię prawną. Z kancelarią Pledziewicz współpracuje od roku 2017 głównie w zakresie spraw karnych, rodzinnych oraz związanych z kredytami waloryzowanymi walutą obcą. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu.

Dominik Pledziewicz

Zajmuje się koordynowaniem rozwoju kancelarii, marketingiem i rozwiązaniami IT. Konsultant w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich względem instytucji finansowych. Zgłębia zagadnienia związane z nadmiernym zadłużeniem. Przedsiębiorca, Prezes Zarządu spółki Legal Media zajmującej się inwestowaniem w roszczenia przeciwko instytucjom finansowym. Ukończył zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz archiwistykę na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Marta Bieńkiewicz

Kierownik działu ochrony klienta rynku finansowego w sporach sądowych i upadłości konsumenckiej. Aplikant radcowski. Zgłębia w szczególności zagadnienia nadmiernego zadłużenia i zawyżonych kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego. Koncentruje się również na wymogach prawa bankowego odnośnie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz prawidłowego procesu wypowiedzenia i restrukturyzacji kredytu/pożyczki.

Monika Żychlińska

Prawnik w dziale kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Praktykuje również w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich od instytucji finansowych (m.in. zwroty prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu, dochodzenie roszczeń z odszkodowań komunikacyjnych przy zaniżonych kosztorysach ubezpieczyciela). Aplikant radcowski.

Kamila Wiśniewska

Kierownik sekretariatu. Odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie, koordynowanie i organizację pracy administracyjnej kancelarii. Wspiera pozostałych członków zespołu w kontaktach z klientami, sądami i innymi instytucjami. Mgr politologii na UWM w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu komunikacji społecznej i PR, jak i administracji na WSB w Toruniu.

Marcin Murzyński

576 170 222
[email protected]

Opiekun klienta w dziale kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Mgr Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej (bankowość, pośrednictwo kredytowe, ubezpieczenia). Wspiera klientów kancelarii posiadających kredyty „frankowe” udzielając im praktycznych informacji na temat przebiegu procesu sądowego i jego finansowych konsekwencji.

Anna Błach

534 299 444
[email protected]

Opiekun klienta w dziale kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Wspiera klientów kancelarii posiadających kredyty „frankowe” udzielając im praktycznych informacji na temat przebiegu procesu sądowego.

Paulina Skrzypecka

Młodszy prawnik w dziale ochrony klienta rynku finansowego w sporach sądowych i upadłości konsumenckiej. Mgr prawa, student finansów i rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Paweł Wawrzyniak

Młodszy prawnik w dziale kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

kredyt frankowy kancelaria

Historia

Właścicielką kancelarii jest mec. Magdalena Pledziewicz. Przygodę z prawem rynków finansowych rozpoczęła od walki z masowym procederem dochodzenia przedawnionych wierzytelności, stopniowo rozszerzając argumentację w zakresie nadmiernego zadłużenia i przedwczesnego wypowiedzenia umowy kredytu. W latach 2019-2020 pełniła funkcję eksperta zewnętrznego w Biurze Rzecznika Finansowego. Do tej pory obrona dłużnika w procesie o zapłatę umowy pożyczki/kredytu jest szeroką praktyką Kancelarii. 

Zdobyte doświadczenie w sprawach finansowych sprawiło, że kancelaria zaangażowała się również w spory na tle kredytów waloryzowanych walutami obcymi, głównie frankiem szwajcarskim i EUR. Mamy na swoim koncie sukcesy w tym zakresie m.in. oddalenie powództwa banku na kwotę 4 200 000 zł przed Sądem Okręgowym w Warszawie – z uwagi na nieważność umowy kredytu waloryzowanego frankiem szwajcarskim.

Ilość zlecanych nam spraw i prowadzenie sporów w sądach na terenie całej Polski determinują ciągłe powiększanie zespołu. Obecnie Kancelaria składa się z 11 osób. Od początku podejmujemy wyzwanie prowadzenia dużej ilości spraw w wielu sądach. Pozwalają nam na to zastosowane technologie oraz wąska specjalizacja. Priorytetem jest jednak jakość, której nigdy nie przestaniemy ulepszać.