kredyt frankowy kancelaria

Właścicielką kancelarii jest mec. Magdalena Pledziewicz. Przygodę z prawem rynków finansowych rozpoczęła od walki z masowym procederem dochodzenia przedawnionych wierzytelności, stopniowo rozszerzając argumentację w zakresie nadmiernego zadłużenia i przedwczesnego wypowiedzenia umowy kredytu. W latach 2019-2020 pełniła funkcję eksperta zewnętrznego w Biurze Rzecznika Finansowego. Do tej pory obrona dłużnika w procesie o zapłatę umowy pożyczki/kredytu jest szeroką praktyką Kancelarii. 

Zdobyte doświadczenie w sprawach finansowych sprawiło, że kancelaria zaangażowała się również w spory na tle kredytów waloryzowanych walutami obcymi, głównie frankiem szwajcarskim i EUR. Mamy na swoim koncie sukcesy w tym zakresie m.in. oddalenie powództwa banku na kwotę 4 200 000 zł przed Sądem Okręgowym w Warszawie – z uwagi na nieważność umowy kredytu waloryzowanego frankiem szwajcarskim.

Ilość zlecanych nam spraw i prowadzenie sporów w sądach na terenie całej Polski determinują ciągłe powiększanie zespołu. Obecnie Kancelaria składa się z 9 osób. Od początku podejmujemy wyzwanie prowadzenia dużej ilości spraw w wielu sądach. Pozwalają nam na to zastosowane technologie oraz wąska specjalizacja. Priorytetem jest jednak jakość, której nigdy nie przestaniemy ulepszać.