Pledziewicz Kancelaria

Magdalena Pledziewicz

Właścicielka kancelarii, radca prawny. Skupia się na budowaniu kancelarii reprezentującej klientów w rozmowach i sporach z instytucjami finansowymi – na etapie reklamacyjnym i procesowym. Sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad całokształtem spraw zlecanych kancelarii. W latach 2019 – 2020 pełniła funkcję eksperta zewnętrznego w Biurze Rzecznika Finansowego. Zajmuje się popularyzacją prawa m.in. regularnie publikując na łamach portalu Wprost. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 1079. Ukończyła również historię na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Paweł Ziętek

p.zietek@pledziewicz.pl

Radca prawny. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych na tle umów kredytu waloryzowanych walutą obcą, w tym reprezentacją klientów na sali rozpraw. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 1343.

Kornelia Czyżniewska

Adwokat. Prowadzi niezależną kancelarię prawną. Z kancelarią Pledziewicz współpracuje od roku 2017 głównie w zakresie spraw karnych, rodzinnych oraz związanych z kredytami waloryzowanymi walutą obcą. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu.

Magdalena Sawicka

Radca prawny. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń konsumenckich od instytucji finansowych (m.in. zwroty prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu), w tym reprezentacją klientów na sali rozpraw. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pod nr OL – 1880.

Dominik Pledziewicz

Zajmuje się koordynowaniem rozwoju kancelarii, marketingiem i rozwiązaniami IT. Konsultant w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich względem instytucji finansowych. Zgłębia zagadnienia związane z nadmiernym zadłużeniem. Przedsiębiorca, Prezes Zarządu spółki Legal Media zajmującej się inwestowaniem w roszczenia przeciwko instytucjom finansowym. Ukończył zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz archiwistykę na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Malwina Więcławska-Jerzmanowska

574 150 777

Radca prawny. Mediator. Rzeczoznawca majątkowy. Zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Jej zainteresowania zawodowe skoncentrowane wokół szeroko pojętego prawa budowlanego. Reprezentowała Wykonawców jak i Inwestorów w procesach budowlanych, a także osoby fizyczne w procesach wywłaszczeń nieruchomości. Skończyła studia podyplomowe z zakresu Kontrakty na roboty budowlane wg polskich i międzynarodowych procedur, Wyceny nieruchomości, Akademii Spółek, Rachunkowości oraz Zamówień Publicznych, a także studia na kierunku praca socjalna. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 1096.

Marta Serwińska

m.bienkiewicz@pledziewicz.pl

Kierownik działu ochrony klienta rynku finansowego w sporach sądowych i upadłości konsumenckiej. Aplikant radcowski. Zgłębia w szczególności zagadnienia nadmiernego zadłużenia i zawyżonych kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego. Koncentruje się również na wymogach prawa bankowego odnośnie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz prawidłowego procesu wypowiedzenia i restrukturyzacji kredytu/pożyczki.

Monika Żychlińska

m.zychlinska@pledziewicz.pl

Aplikant radcowski. Kieruje działem dochodzenia roszczeń konsumenckich od instytucji finansowych m.in. zwroty prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu, dochodzenie roszczeń z odszkodowań komunikacyjnych przy zaniżonych kosztorysach ubezpieczyciela, zwroty z tytułu skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Kamila Wiśniewska

k.wisniewska@pledziewicz.pl

Kierownik sekretariatu. Odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie, koordynowanie i organizację pracy administracyjnej kancelarii. Wspiera pozostałych członków zespołu w kontaktach z klientami, sądami i innymi instytucjami. Mgr politologii na UWM w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu komunikacji społecznej i PR, jak i administracji na WSB w Toruniu.

Marcin Murzyński

576 170 222
m.murzynski@pledziewicz.pl

Opiekun klienta w dziale kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Mgr Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej (bankowość, pośrednictwo kredytowe, ubezpieczenia). Wspiera klientów kancelarii posiadających kredyty „frankowe” udzielając im praktycznych informacji na temat przebiegu procesu sądowego i jego finansowych konsekwencji.

Anna Błach

534 299 444
a.blach@pkancelaria.pl

Opiekun klienta w dziale kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Wspiera klientów kancelarii posiadających kredyty „frankowe” udzielając im praktycznych informacji na temat przebiegu procesu sądowego.

Paulina Skrzypecka

p.skrzypecka@pledziewicz.pl

Prawnik w dziale ochrony klienta rynku finansowego w sporach sądowych i upadłości konsumenckiej. Mgr prawa, student finansów i rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Paweł Wawrzyniak

p.wawrzyniak@pledziewicz.pl

Prawnik w dziale kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz student ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Piotr Gawerski

p.gawerski@pledziewicz.pl

Analityk Finansowy. Odpowiedzialny za sporządzanie analiz ekonomicznych roszczeń konsumenckich wobec instytucji finansowych oraz prognoz finansowych oczekiwanych rezultatów po zakończeniu procesu sporów kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Ukończył matematykę ekonomiczną na Uniwersytecie Gdańskim oraz analitykę gospodarczą na Politechnice Gdańskiej.

kredyt frankowy kancelaria

Historia

Właścicielką kancelarii jest mec. Magdalena Pledziewicz. Przygodę z prawem rynków finansowych rozpoczęła od walki z masowym procederem dochodzenia przedawnionych wierzytelności, stopniowo rozszerzając argumentację w zakresie nadmiernego zadłużenia i przedwczesnego wypowiedzenia umowy kredytu. W latach 2019-2020 pełniła funkcję eksperta zewnętrznego w Biurze Rzecznika Finansowego. Do tej pory obrona dłużnika w procesie o zapłatę umowy pożyczki/kredytu jest szeroką praktyką Kancelarii. 

Zdobyte doświadczenie w sprawach finansowych sprawiło, że kancelaria zaangażowała się również w spory na tle kredytów waloryzowanych walutami obcymi, głównie frankiem szwajcarskim i EUR. Mamy na swoim koncie sukcesy w tym zakresie m.in. oddalenie powództwa banku na kwotę 4 200 000 zł przed Sądem Okręgowym w Warszawie – z uwagi na nieważność umowy kredytu waloryzowanego frankiem szwajcarskim.

Ilość zlecanych nam spraw i prowadzenie sporów w sądach na terenie całej Polski determinują ciągłe powiększanie zespołu. Obecnie Kancelaria składa się z 11 osób. Od początku podejmujemy wyzwanie prowadzenia dużej ilości spraw w wielu sądach. Pozwalają nam na to zastosowane technologie oraz wąska specjalizacja. Priorytetem jest jednak jakość, której nigdy nie przestaniemy ulepszać.