Z przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej sprawie frankowej naszej kancelarii.  31 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w sprawie o sygn. akt II C 102/19 z powodu nieważności całej umowy kredytu zasądził na rzecz klientów kwotę 18.800,72 zł i 13.484,63 CHF.

Bank Millennium unieważnienie umowy kredytu – Sąd Rejonowy w Warszawie

Pozew w niniejszej sprawie został złożony już w roku 2018 w sądzie miejsca zamieszkania klientów, który jednak przekazał sprawę do Warszawy. Po trzech latach od złożenia pozwu doczekaliśmy się rozstrzygnięcia w pierwszej instancji.

Na pisemne uzasadnienie przyjdzie nam poczekać kilka tygodni. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia dowiedzieliśmy się, że  sąd podzielił stanowisko strony powodowej co do nieważności całej umowy kredytu, a w związku z tym obydwie strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń otrzymanych od siebie. Sąd uznał, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do przeliczeń walutowych spełniają wszystkie warunki do uznania ich za postanowienia abuzywne.  W szczególności –  bank zagwarantował sobie możliwość kształtowania wysokości kursu waluty według którego dokonywano obliczenia wysokości kapitału kredytu i spłacanych rat. Po wykreśleniu owych klauzul, w ocenie Sądu taka umowa była w całości nieważna. Co istotne – nie było możliwości uzupełnienia powstałych w ten sposób luk na przykład poprzez odesłanie do kursu średniego franka szwajcarskiego NBP.

Bank-Millennium-uniewaznienie-umowy
Bank Millennium unieważnienie umowy

Bank Millennium unieważnienie umowy – sąd zasądza franki szwajcarskie (CHF)

Istotne jest, że sąd zasądził dochodzone kwoty bezpośrednio w walucie, w której zostały do banku wpłacone. Skoro powodowie najpierw wpłacali złotówki, a następnie przeszli na spłatę bezpośrednio we franku szwajcarskim, to zwrot właśnie takich walut im się należał.

Powództwo zostało oddalone jedynie w niewielkim zakresie co do odsetek. Wyrok nie jest prawomocny, bank może złożyć apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Chcesz skorzystać z bezpłatnej analizy?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania.