Szybka Gotówka, Gwarant24, Centrum Rozwiązań Kredytowych – te nazwy zdecydowanie brzmią znajomo dla osób, które kiedykolwiek wzięły w swoim życiu pożyczkę. Wśród naszych klientów są i tacy, którzy wpadli w sidła wyżej wspomnianych pożyczkodawców. W ostatnim czasie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty firmom pożyczkowym. 

Szybka Gotówka, Gwarant24, Centrum Rozwiązań Kredytowych – co łączy te podmioty?

Szybka Gotówka, Gwarant24, Centrum Rozwiązań Kredytowych to powiązane spółki pożyczkowe, prowadzące praktykę polegającą na refinansowaniu zobowiązania konsumenta przez innego kredytodawcę powiązanego z pierwotnym kredytodawcą. 

Praktyka ta wygląda następująco: konsument korzystający z usług pośrednika zawiera umowę kredytu z pierwotnym kredytodawcą. Kredytodawca ten oficjalnie nie oferuje możliwości odroczenia spłaty kredytu. W momencie problemów ze spłatą konsument, korzystając z usług tego samego pośrednika, zawiera umowę kredytu refinansującego z innym kredytodawcą (kredytodawcą refinansującym). Struktura i mechanizm refinansowania może odbiegać od powyższego, w tym w szczególności do refinansowania może dochodzić niejako z „automatu”, z uwagi na zawarty w umowach zapis uprawniający kredytodawcę do samodzielnego zawierania kolejnych umów refinansujących się wzajemnie. Liczba podmiotów biorących udział w takiej strukturze może być dowolna.

Co więcej, kredytodawca pierwotny oraz kredytodawca refinansujący są ze sobą powiązani kapitałowo lub też osobowo. Przykładowo: jednym udziałowcem obydwu kredytodawców, a często i pośrednika, jest ta sama spółka lub prezesem zarządu obu kredytodawców i pośrednika jest ta sama osoba. Dochodzi zatem do wykreowania sieci sprzedaży umów kredytu konsumenckiego złożonej z kilku kredytodawców i pośrednika będącego ogniwem łączącym konsumenta z kredytodawcami. Nie można też pominąć faktu, że przy takim modelu sprzedaży, opartym na konstrukcji kredytodawca pierwotny – pośrednik – kredytodawca refinansujący, właściwie do momentu spłaty całego zadłużenia przez konsumenta liczba zawieranych umów refinansujących może być bardzo duża. 

Rzecznik Finansowy wskazuje, że takie działanie ma na celu obchodzenie przepisów o maksymalnych pozaodsetkowych kosztach kredytu w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia lub udzielenia kolejnych kredytów przed dokonaniem spłaty wcześniejszego kredytu. Dla przypomnienia zgodnie z art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim (u.k.k.) w sytuacji odroczenia spłaty kredytu w okresie 120 dni od dnia wypłaty kwoty kredytu maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu liczy się, biorąc pod uwagę całkowitą kwotę pożyczki, a ponadto do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które kredytobiorca musi ponieść w związku z odroczeniem spłaty.

Natomiast w przypadku udzielenia w okresie 120 dni od wypłaty pierwszego z kredytów kolejnego kredytu/kredytów przed dokonaniem spłaty całkowitą kwotę kredytu stanowi kwota pierwszego z kredytów, a pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.

Sama konstrukcja refinansowania kredytu – z uwagi na stworzenie sieci podmiotów działających w ramach jednej grupy powiązanej kapitałowo lub osobowo – prowadzi bowiem jedynie do formalnej zmiany kredytodawcy przy dodatkowym obciążeniu konsumenta kosztami opłaty za udzielenie kolejnego kredytu. Choć w tego typu sprawach nie można powoływać się wprost na ustawowe ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu – formalnie z uwagi na fakt, że kredyt nie jest udzielany przez tego samego wierzyciela, a zatem nie może być do niego zastosowany limit pozaodsetkowych kosztów kredytu wynikający z art. 36b lub art. 36c u.k.k., to nie zmienia to faktu, że taka praktyka może być obejściem narzuconych ustawą o kredycie konsumenckim limitów pozaodsetkowych kosztów.

Chcesz skorzystać z bezpłatnej analizy?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania.

Prezes UOKiK postawił zarzuty Szybka Gotówka, Gwarant24 oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów firmom pożyczkowym: Szybka Gotówka, Gwarant24 oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych. Jak wskazuje sam Prezes UOKiK, spółki te udzielały naprzemiennie konsumentom pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje. Według Prezesa UOKiK mogła być to próba obejścia przepisów o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych kredytów konsumenckich.

Jak podkreśla Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Postawiłem spółkom Szybka Gotówka, Gwarant24 i Centrum Rozwiązań Kredytowych zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. W naszej ocenie wskazani przedsiębiorcy próbują obejść ograniczenia pozaodsetkowych kosztów pożyczek wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim. Narażają przez to konsumentów na niezgodne z prawem wysokie opłaty i prowizje, a także ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Za tego rodzaju praktyki grożą przedsiębiorcom kary do 10 proc. rocznego obrotu”.

Taka informacja z pewnością wesprze wszystkich konsumentów, toczących batalię z wyżej wspomnianymi spółkami czy to na własną rękę czy przy pomocy profesjonalnych pełnomocników.