Kredyty frankowe możemy podzielić na dwa rodzaje – kredyt denominowany oraz kredyt indeksowany.

Kredyt denominowany – jego wysokość (w umowie) została wyrażona w walucie obcej, natomiast kredytobiorcy wypłacana jest równowartość w złotych, dlatego przy zawieraniu umowy klient nie wie ile złotych faktycznie otrzyma. Przeliczenie kredytu wyrażonego w walucie obcej na złote odbywa się po kursie kupna wyznaczanym przez bank w dniu jego wypłaty. Z uwagi na wahania kursowe pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem uruchomienia kredytu kredytobiorca może otrzymać kwotę w złotych niższą lub wyższą niż tę, o którą wnioskował. Podobnie jak w przypadku kredytu indeksowanego, waloryzacji poddawane są również raty spłaty kredytu. Przeliczenie bowiem na PLN następuje zgodnie z kursem sprzedaży CHF zgodnie z wewnętrzną tabelą banku.

O kredycie indeksowanym przeczytasz tutaj: kredyt indeksowany