Pandemia paraliżuje Europę a w tle rodzą się dylematy nie tylko zdrowotne, ale i natury finansowej. Sztandarowym przykładem jest kwestia płatności rat kredytu hipotecznego. Oczywiście trzy miesiące wakacji kredytowych oferowanych przez większość banków nie rozwiąże problemów wielu klientów, stanowi jednak chociaż małą ulgę w obecnym, miejmy nadzieję najtrudniejszym okresie pandemii.

Odpowiadając na prośby rządu i potrzebę klientów banki wychodzą z konkretnymi propozycjami aneksów, które klient może zawrzeć chcąc skorzystać z ulgi w spłacie kredytu w okresie 3 nadchodzących miesięcy. Dziś miałam okazję dokonać analizy propozycji Getin Noble Banku. Z przykrością stwierdzam, że bank ten nie zrezygnował z pobrania odsetek za okres wskazanych 3 miesięcy. 

Bank proponuje 3 rozwiązania:

  1. Prolongatę spłaty raty kapitałowo – odsetkowej, tj. całej raty którą klient płaci w danym miesiącu, jednak bez rezygnacji z zapłaty odsetek za wskazany okres. Jak owe odsetki zostaną rozliczone? Klient ma do wyboru dwie opcje:
    1. Jednorazową spłatę odsetek bezpośrednio po okresie prolongaty – wad tego rozwiązania nie trzeba tłumaczyć. Dlaczego klient miałby korzystać z rozwiązania, które tylko oddala jego problem z zapłatą raty odsetkowej o 3 miesiące? W niektórych przypadkach może być to pomocne, np. jeśli klient banku spodziewa się przypływu gotówki w najbliższym okresie i jego problemy finansowe są tylko przejściowe. W każdym razie druga wersja prolongaty jest jeszcze gorsza.
    2. Doliczenie tychże odsetek do kapitału. Tak zwana kapitalizacja odsetek oznacza, o czym bank zresztą informuje, że co prawda nie zapłacimy wskazanej kwoty odsetek od razu ale bank udzieli nam na nią dodatkowego kredytu. O kwotę odsetek za okres 3 miesięcy prolongaty zostanie powiększony kapitał kredytu i od tej podwyższonej kwoty bank będzie po okresie prolongaty naliczał kolejne odsetki zgodnie z umową. Jest to rozwiązanie na dłuższą metę najdroższe i spowoduje wzrost raty już bezpośrednio po okresie prolongaty. 
  2. Karencja w spłacie kapitału. Jest to nic innego jak standardowo oferowane przez banki „wakacje kredytowe” podczas których płacimy tylko część odsetkową raty a spłata kapitału zostaje zawieszona. 

Podsumowując – bank nie rezygnuje z wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w okresie pandemii, tj. odsetek za tenże okres. I to mimo, że we wszystkich powyższych przypadkach okres spłaty kredytu zostaje wydłużony o 3 miesiące co oznacza, że zapłacimy odsetki za ostatnie dodatkowe 3 miesiące korzystania z kapitału.

Klienci banku będą musieli uiścić odsetki za 3 miesiące pandemii albo w normalnym terminie (karencja w spłacie kapitału) albo później jednorazowo czy też kredytując je w Getin Noble Banku. Nie o to chyba chodziło ustawodawcy. Trudno, trzeba wybrać z oferty przygotowanej przez bank. Żadne proponowane rozwiązanie nie jest niestety idealne dla klienta.